Boyun / Gıdık Estetiği

Gıdık bölgesinde deri sarkması, yağ birimi ve boyun kaslarının sarkması olabilir. Bu bölgenin estetik olarak daha iyi görünmesi için genellikle fazla yağ birikiminin uzaklaştırılması, fazla derinin gerilmesi, boyun kaslarının sıkılaştırılması işlemleri duruma göre kombine edilerek uygulanabilir. Bazen da çene ucuna küçük bir destek konması ilave edilir.

Gıdık estetiği ortalama 2 saat süren bir operasyon ile gerçekleştirilebilir, çoğunlukla genel anestezi gerekmeden yapılabilir. Operasyon sonrası boyun bölgesi 3 gün süreyle özel şekilde bantlanır ve bu süre sonunda kişi tedricen normal hayatına dönebilir.

Editör: Mehmet Nebil Bozdoğan
Telefon numarası: 0 (312)  426 37 60
İçerik güncellenme tarihi: 29.07.2023